Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy K.

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko