Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 657/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

II SA/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 632/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 966/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. na załącznik nr 3 w przedmiocie opinii Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr [...] w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia planu dla te...

II OZ 209/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 955/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie sprostowania błędów w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia oku nr XLIX/3118/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II OZ 65/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-01

Zażalenie na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie protestu do planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 209/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-12

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zacisza we W.
1   Następne >   +2   +5   +10   35