Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Ke 3/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

II SA/Ke 328/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 328/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-08

Wniosek S. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej

II SA/Ke 588/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-14

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 578/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-20

Wniosek w przedmiocie zmiany [...] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 606/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-09

Wniosek A. P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Wschód - Obszar III.3 Ostrogórka - Wojska Polskiego na obszarze miasta Kielce

II SA/Ke 602/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-30

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Kielce Wschód

II SA/Ke 602/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-23

Wniosek Klubu o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Kielce Wschód - Obszar III.3 Ostrogórka - Wojska Polskiego' na obszarze miasta Kielce