Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 211/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 211/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 988/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-04

Skarga F. i W. Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 388/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 388/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-04

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Raszkowska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu H.G. od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy

II SA/Ol 957/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr '[...]' w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 463/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-07

Skarga J.U. i W.U. na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 463/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 463/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego