Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Lu 357/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego scalenia i wymiany gruntów

II SAB/Lu 358/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 360/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SAB/Lu 359/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 357/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego scalenia i wymiany gruntów