Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 30/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieodpłatnego przyznania udziału w prawie własności nieruchomości

II SA/Wr 508/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie czasowego odbioru psa

II SA/Kr 1414/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Łd 877/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie obciążenia kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia

II SA/Ke 275/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Skarga Rady Sołeckiej Sołectwa [...] na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za wspólnotę gruntową

II SA/Lu 703/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odebrania zwierząt