Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg D. W., A. K. i innych na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SAB/Kr 47/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza C.

II SA/Kr 1799/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

II SA/Kr 853/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 880/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 175/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie obciążenia kosztami utrzymania bydła

II SO/Kr 6/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-19

Wniosek S. M. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o wymierzenie grzywny za nie przekazanie skargi Samorządowemu Kolegium Odwoławczego

II SA/Kr 730/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 514/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji

II SA/Kr 937/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze
1   Następne >   +2   +5   11