Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy Z. W. w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Wr 454/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-14

Wniosek w przedmiocie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy C.w 2014 r.

II SA/Ke 440/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-15

Wniosek w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec