Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 277/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Go 472/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-14

Wniosek w przedmiocie podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy

II SA/Go 389/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy