Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 294/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 2201/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

Skarga R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia