Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-02

Wniosek S. G. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...]

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w przedmiocie zwolnienia z opłaty za udział w konkursie na aplikację ogólną

III SAB/Kr 43/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie przyznania i wypłaty stypendium

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Wniosek S. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-09

Skarga M. Z. na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku