Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 267/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SO/Gl 7/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie dotyczącej ekwiwalentu za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Ol 1139/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi F. W. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

I SA/Wa 1770/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

II SO/Rz 8/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przydzielenia za nieruchomości wywłaszczone nieruchomości zamiennej

II SAB/Gl 33/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100