Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 789/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1276/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 814/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pouczenia o możliwości wniesienia środka zaskarżenia

II SA/Łd 805/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłacenia odszkodowania

IV SA/Wa 1278/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Rz 363/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Rz 989/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

II SA/Rz 989/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 2387/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Skarga na decyzję Wojewody [...] z [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 546/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną