Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

II SO/Kr 3/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Wniosek T.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II SA/Kr 409/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu M.P. w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy L.

II SAB/Kr 8/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-15

Wniosek H. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 363/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania

II SA/Kr 399/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 732/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 90/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

Wniosek B.M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy M.
1   Następne >   +2   +5   +10   21