Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Bk 5/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie udzielenia czasu wolnego za nadgodziny

III SA/Kr 907/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary nagany

II SAB/Ke 62/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie przywrócenia do pracy i odszkodowania

II SA/Wa 1527/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.N. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby

II SAB/Bk 2/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie przyjęcia i przekazania skargi do sądu

II SA/Bk 178/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zaliczenia okresów przebywania na zwolnieniu lekarskim do choroby pozostającej w związku z wypadkiem w służbie

II SAB/Bk 3/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie udzielenia czasu wolnego za nadgodziny

II SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

III SA/Lu 402/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SAB/Bk 173/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie wypłata świadczenia, o którym mowa w art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej