Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu odznaki indywidualnej funkcjonariusza policji

III SAB/Kr 23/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku

III SAB/Kr 43/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

Wniosek K. J. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji

III SA/Kr 337/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-22

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego o 30 %

III SAB/Kr 37/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-10

Wniosek K. J. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji

III SA/Kr 929/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu w książeczce wojskowej posiadania stopnia oficerskiego

III SA/Kr 566/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Wniosek w przedmiocie należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 953/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-31

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

III SA/Kr 1423/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-16

Wniosek w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Kr 1433/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-16

Wniosek w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
1   Następne >   +2   +5   +10   24