Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1632/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1633/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Lu 248/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzki Inspektor Sanitarny w przedmiocie kary pieniężnej w związku z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

II SA/Bd 866/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny w przedmiocie choroby zawodowej postanowił: umorzyć postępowanie.

IV SA/Wr 160/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-04

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązków dostosowania prowadzonej działalności do wymogów prawa żywnościowego

IV SA/Wr 634/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   3