Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Kr 23/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Wniosek M. G. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

III SA/Kr 879/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 1023/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   19