Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bd 820/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Wa 1278/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

III SA/Łd 835/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Łd 836/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Łd 837/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gd 402/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dodatku mieszkaniowego

III SO/Gl 5/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (odnoszącego się do sprawy dotyczącej decyzji SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego)

III SA/Gd 466/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 469/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 470/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3