Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 925/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

III SA/Kr 785/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-28

Skarga M. B. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 1402/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty należności z tytułu równoważnika pieniężnego

III SA/Kr 950/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 1324/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

III SA/Kr 1000/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SO/Kr 37/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-18

Wniosek Ł. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie zaskarżenia czynności Prezydenta Miasta dotyczącej odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 222/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
1   Następne >   +2   +5   +10   41