Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta P.

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

II SA/Go 196/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-02

Wniosek W.L. i J.L. o udzielenie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałą Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi W.L. i J.L. na Burmistrza dotycząca przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu

III SA/Kr 1596/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy

III SA/Gd 401/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta [...] w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta [...] na lata 2009

III SA/Kr 621/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-12

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 892/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

II SAB/Sz 116/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jej skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie oddłużenia mieszkania rotacyjnego i zamiany z urzędu lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 187/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   8