Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 638/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-01

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 508/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 508/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 1338/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej