Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 764/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

Skarga M.J-B., na fakt piastowania funkcji radnej Rady Gminy W., wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego,

II OZ 58/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania oku Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych odrzucającego protest przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla [...]

II OZ 553/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

VIII SA/Wa 24/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w R. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Gd 1037/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   35