Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SO/Kr 10/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów oraz ustanowienia adwokata

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-15

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-30

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R

III SA/Kr 1084/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   3