Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

II SA/Po 539/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-03

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 258/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum