Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego