Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-10

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu I. Ż. od postanowienia Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w O. w przedmiocie prawa pomocy

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie zmian do Statutu Miasta '[...]'

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta

II SA/Ol 317/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-06

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 317/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego na skutek sprzeciwu P. J. od postanowienia Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 317/14 w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Ol 476/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-02

Wniosek w przedmiocie rozwiązania '[...]'

II SA/Ol 1163/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-08

Wniosek w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w '[...]' i nadania jej statutu

II SA/Ol 931/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego