Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-06

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-06

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SAB/Kr 81/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-16

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III SAB/Kr 81/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-01

Wniosek w przedmiocie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-01

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-01

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-22

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SAB/Kr 81/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej