Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy D. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

IV SA/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 140/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. za zasadne

IV SO/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 1593/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SA/Wa 1534/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2674/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 413/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   65