Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 246/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Kr 681/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-20

Skarga i oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w pozostałym zakresie oraz o oddalającego wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1361/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia na własność nieruchomości ziemskich

II SA/Kr 681/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania