Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania usług opiekuńczych

I SA/Wa 1261/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Gl 62/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego

II SA/Po 1019/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania usług opiekuńczych

VIII SA/Wa 515/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

IV SA/Gl 650/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Po 320/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 741/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15