Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1637/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

I OZ 1636/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej