Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Kr 234/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 827/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 621/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-15

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie

II SA/Kr 234/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 193/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1414/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie

II SA/Kr 789/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 531/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym

II SA/Kr 1680/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-03

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 350/08

II SA/Kr 879/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym
1   Następne >   +2   +5   7