Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1632/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1633/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1752/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonani zastępczego

II SA/Kr 547/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 334/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-12

Skarga J. S. na postanowienie [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Rz 177/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zastępczego wykonania obowiązku

II OZ 867/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego w sprawie wykonania obowiązku doprowadzenia rowu melioracyjnego do należytego stanu technicznego

II SA/Gl 1184/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku doprowadzenia rowu melioracyjnego do należytego stanu technicznego w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

VIII SA/Wa 880/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu wykonania obowiązku
1   Następne >   2