Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 35/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszonego zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za bezskuteczny

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 393/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny

II SA/Kr 258/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenia zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne

III SA/Kr 138/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1643/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

II SA/Kr 1407/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-08

Wniosek w przedmiocie uznania za niezasadne zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 580/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Kr 639/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   +10   13