Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 35/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszonego zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za bezskuteczny

II SA/Kr 393/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny

II SA/Kr 258/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenia zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II SA/Kr 1407/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-08

Wniosek w przedmiocie uznania za niezasadne zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 639/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1558/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutu za bezzasadny

II SA/Kr 393/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny

II SA/Kr 476/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-30

Skarga J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny celem przymuszenia

II SA/Kr 108/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   9