Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Ol 272/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie skargi na działalność wójta

II OZ 371/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Lu 865/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną

I SA/Go 327/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Skarga A.K. i J.K. na uchwałę Zgromadzenia Związku [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy obojgu skarżącym.

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Gd 811/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi F. B. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania dotyczącego usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 611/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

II SA/Lu 1014/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6