Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy K.

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma J. K. w sprawie przywrócenia drogi

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko