Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 185/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie [...] oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę [...] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Wr 665/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 465/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Wr 102/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie uchwalenia budżetu Gminy P. na rok 2013
1   Następne >   +2   4