Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Gd 340/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy [...] do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Gd 339/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

I SA/Gd 677/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przekazania środków finansowych dla Policji

II SA/Gd 657/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

II SA/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. , nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

I OZ 520/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Bychawie nr XXIX/255/05 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

II SA/Kr 632/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
1   Następne >   +2   +5   +10   100