Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SO/Ke 5/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-17

Wniosek W. W. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P.

I SA/Ke 557/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-16

Wniosek Stowarzyszenia K.N. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. z dnia [...] r. Nr [...]

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/572/2012

II SA/Ke 678/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia do realizacji projektu Miejskiego Urzędu Pracy 'Zawodowy team'

II SA/Ke 435/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-02

Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Ke 686/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowskiego (dz. nr 1517/9

II SO/Ke 3/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

II SA/Ke 328/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 328/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   8