Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1171/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-13

Wniosek w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-01

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej oraz tymczasowych pomieszczeń

II SA/Kr 556/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla 'Mars'

II SA/Kr 899/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 556/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. nr XV/69/2011

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-13

Wniosek w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego

III SA/Kr 1338/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

II SA/Kr 368/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   2