Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Łd 1230/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. D. oraz Rady Powiatu Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Z.

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 286/16

II SA/Sz 1302/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku

II SA/Lu 286/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

I SA/Rz 534/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-29

Wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej [...] -