Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Rz 534/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia skarżącej od wpisu od skargi i odmowy zwolnienia od pozostałych kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Przemyśla w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dota...

I SA/Rz 534/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-29

Wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej [...] -

I SA/Rz 534/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-15

Skarga i odmawiającego uwzględnienia jej wniosku w pozostałym zakresie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej -