Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SAB/Kr 20/10

III SA/Kr 106/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-23

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt [...]

II SA/Kr 1306/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-10

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 971/09 przez Burmistrza Miasta i Gminy N.

III SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

Wniosek A. K. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w sprawie III SA/Kr 146/09

III SA/Kr 1811/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

Wniosek M. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w części obejmującej wpis od skargi w sprawie ze skargi M. J. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 279/14

II SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie niewykonanie wyroku w sprawie II SA/ Kr 842/09

III SA/Kr 1235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-19

Wniosek M. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt III SAB/Kr 67/12

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 20/10 przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

III SA/Kr 130/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w związku ze sporządzeniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. B. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 490/08

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04
1   Następne >   +2   5