Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SAB/Kr 20/10

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 20/10 przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SA/Kr 1965/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-03

Wniosek G. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi G. M. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1404/03

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/ Kr 1387/10

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA wydanego do sygn. II SA/Kr 1387/10