Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 50/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na niewykonanie przez Radę Miejską W. wyroku NSA w Warszawie z dnia ....

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04

IV SA/Wa 475/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. K. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04