Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Gl 24/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (odnoszącego się do sprawy dotyczącej decyzji SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego)

IV SO/Gl 31/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (odnoszącego się do sprawy dotyczącej niewydania informacji publicznej) w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu

II SA/Sz 697/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

IV SA/Wa 693/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. I OZ 1932/17

II SO/Sz 23/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie pokrycia kosztów sądowych

IV SA/Wa 2002/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 850/17

IV SO/Wa 25/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi Z. B. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sadu Administracyjnego , sygn. akt I OZ 245/18

I OZ 765/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. B. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt IV SO/Wa 48/16 o odrzuceniu zażalenia w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalne...

I OZ 764/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. B. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawi...

II SO/Sz 15/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty od apelacji wniesionej od orzeczenia wydanego w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Szczecinku o sygn. akt IC 830/17
1   Następne >   2