Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 305/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na pismo SKO Nr [...]

III SA/Kr 758/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [ ]

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-31

Wniosek M. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

III SA/Kr 376/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-18

Wniosek J. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi J. Z. na działanie Wójta Gminy

III SA/Kr 916/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W

III SA/Kr 1262/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 14/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Skarga J. K. i W. K. na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   +10   57