Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ke 34/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-15

Wniosek R. W. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SO/Ke 13/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-08

Wniosek Klubu w K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku Klubu w K. o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a